جزئیات مقاله

kartonaminkaraj.ir

5ویژگی مهم کارتن

تولید کارتن هم مانند تولید هر محصول دیگری نیاز به رعایت یک سری ویژگی ها و استانداردها می باشد که در این مطلب قصد داریم به ویژگی کارتن بپردازیم.

1. نوع نوار چسب با توافق خریدار و فروشنده انتخاب می شود، که نوار چسب مورد استفاده در اتصال کارتن می تواند از نوع چسب کاغذی ، پلاستیکی یا پارچه ای که برای این منظور ساخته شده است ، باشد.

2. چسب مورد استفاده برای اتصال کارتن بایستی از مقاومت مناسب در مقابل رطوبت و شرایط آب و هوایی برخوردار باشد.

3. طرح کارتن ها و ابعاد آنها با توجه به ماهیت و سنگینی محتوای آنها بر اساس توافق خریدار و فروشنده تعیین می گردد.

4. مقوای ورق کارتن باید قابلیت تا شدن داشته باشد بطوریکه پس از ساخت کارتن هیچ شکستگی و سوراخی در گوشه ها ایجاد نشود و درهای کارتن با زوایه 180 درجه در امتداد خط تا خوردگی و بدون بروز شکستگی تا شود.

5. اتصالات در کارتن می تواند بوسیله دوخت (منگنه ) یا چسب باشد.

1-5 اتصال دوخت یا منگنه

پهنای لبه های دوخت نباید از 30 میلیمتر کمتر باشد. فاصله بین دوخت ها (منگنه ) در یک خط نباید از 60 میلیمتر بیشتر باشد. اولین و آخرین دوخت از دوطرف نباید بیش از 25 میلیمتر از هر انتها فاصله داشته باشد. در ضمن باید دوخت ها در وسط و در امتداد لبه برگشت قرار داشته باشد و بطور مستقیم و یا با زاویه 45 درجه نسبت به لبه زده شود.

 

2-5 اتصال چسب

یکی دیگر از ویژگی های کارتن اتصال است که پهنای اتصال نباید کمتر از 30 میلیمتر باشد . بعلاوه اتصال باید از هرطرف به اندازه حداقل 35 میلیمتر ادامه یابد. مگر آنکه این اندازه ها مورد توافق بین فروشنده و خریدار باشد.

  • در صورت استفاده از اتصال انتهایی (جفت کردن لبه ها ) ، لازم است بطور کامل در تمام طول اتصال به وسیله نوار چسب اتصال بوجود آورده شود . در این حالت پهنای نوار چسب نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد.
  • مقاومت کارتن در برابر فشار عمودی و سقوط آزاد باید متناسب با محتوی گنجایه باشد.
  • علامت روی کارتن ها علاوه بر نشانه های مورد نظر طرفین ( خریدار و فروشنده ) لازم است آگاهی های زیر بطور خوانا و پاک نشدنی بر روی هر کارتن چاپ شود:
  • نام و نشانی تولید کننده کارتن و علامت تجاری آن
  • وزن کل کارتن و محموله داخل آن
  • شماره ساخت
  • درصورت استفاده کارتن جهت صادرات محموله باید عبارت ساخت ایران و نام کشور مقصد درج گردد
  • نام و نشانی تولید کننده محصول داخلی (محموله )و علامت تجاری آن
  • علامت نشان دهنده سرو ته کارتن
  • درج علامت قابل بازیافت بودن

image